Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cd. No:34 Ümraniye
0216 420 28 20
Takip edin:

Engellerin hayatı durdurmasına izin vermeyelim, eğitim ve cesaretle onları yenebiliriz!

Tecrübeli Eğitim Kadrosu

Eğitimde süreklilik ve devamlılık ilkesi bizim için çok önemlidir. Eğitimde süreklilik ve devamlılık doğrultunda değişmeyen eğitimci kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Sosyal Etkinlikler

Kurumumuzda çocuklarımızla, tanılarına yönelik çalışmaların yanı sıra zihinsel, sosyal, duygusal ve dil becerilerinin gelişimi için koro, drama, halk oyunları, resim - el becerileri ve ritim çalışmaları yapmaktayız.

Tanı Tarama Testleri

Kurumumuzda, özgül öğrenme güçlüğü yapılan testlerle belirlenip; Otizm Tarama ve Derecelendirme Testi GOBDÖ-2-TV yapılmaktadır.

Duyurular

Sıkça Sorulan Sorular

Engelli aylığı ve yararlanma koşulları nedir?

Toplumda genellikle ‘özürlü aylığı’ olarak bilinen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı Kanun’ a göre ödenen aylıktır. Özürlü Aylığından Yararlanma Koşulları • Yetkili hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuna göre ‘özürlü’ (özür oranı %40- %69) ve ‘başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü’ (özür oranı %70 ve üzeri) olan, • Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, • Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, • Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, • Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, Ayrıca yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilirler. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan özürlü çocukların aylık veya gelirleri, alacağı özürlü aylığından az ise aradaki fark, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.